Begeleiding

Medewerkers met een pedagogische en/of atristieke opleiding begeleiden de deelnemers bij hun activiteiten. Zij worden daarbij ondersteund door mensen die dat op vrijwillige basis doen en stagiaires. Gastlessen worden regelmatig gegeven door kunstenaars.