top of page

Begeleiding

Medewerkers met een pedagogische en/of atristieke opleiding begeleiden de deelnemers bij hun activiteiten. Zij worden daarbij ondersteund door mensen die dat op vrijwillige basis doen en stagiaires. Gastlessen worden regelmatig gegeven door kunstenaars.

bottom of page