top of page

Benadering

Bij de keuze van de activiteiten wordt uitgegaan van de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers. De activiteiten worden daarbij toegespitst op zijn of haar individuele situatie en mogelijkheden. De deelnemer bepaalt vervolgens zelf zijn of haar keuze voor en uitvoering van de activiteit. Tevens stimuleren de begeleiders de deelnemers in hun creatieve en/of artistieke ontwikkeling en de mogelijkheden tot verdere ontplooiing. 

Deze benadering leidt er toe, dat de deelnemers een zinvolle dagbesteding hebben. Zij kunnen met deze manier van werken zichzelf zijn en worden zo gestimuleerd zich op hun eigen wijze te manifesteren, waarbij hun talenten en interesses worden geprikkeld. 

bottom of page