Het team van Atelier De Kunstvlieg bestaat uit uitstekende pedagogische en artistieke begeleiders.
Zij worden ondersteund door vrijwilligers en stagiairs. Regelmatig zijn er kunstenaars die gastlessen verzorgen.
Het bezoeken van tentoonstellingen en musea staat op het programma, alsmede het opzetten van exposities en veilingen.

Atelier De Kunstvlieg hanteert een persoonlijke benadering jegens de deelnemers.
De activiteiten zijn toegespitst op de individuele situatie en mogelijkheden van de deelnemer.
De deelnemer wordt vrijgelaten in de keuze voor en uitvoering van de activiteit.

Hij of zij wordt door de begeleiding gestimuleerd in zijn of haar creatieve ontwikkeling en mogelijkheden tot zelfontplooiing.
Doel is de deelnemers een zinvolle dagbesteding te bieden waar zij zichzelf mogen zijn, waar zij worden gestimuleerd om zich op hun eigen manier te manifesteren, en waar hun talenten en interesses worden geprikkeld.

Het creatief bezig zijn met verschillende materialen en methodes heeft een rustgevend effect op de deelnemer.
Het geeft de deelnemer de mogelijkheid zichzelf te ontplooien en zich op een creatieve manier te uiten. De dagindeling biedt de deelnemers structuur en regelmaat. Sociale contacten worden bevorderd door het samenwerken in een veilige omgeving.

Het plezier staat bij ons op de voorgrond. Dankzij onze deskundige begeleiding van pedagogisch- en artistiek opgeleide medewerkers kunnen wij zeer goed aan de aspiraties van de deelnemers voldoen. In overleg met u kunnen wij op vakkundige wijze rekening houden met uw wensen. Weet u niet of u in aanmerking komt voor een PGB voor ondersteunende begeleiding? Wij kunnen u desgewenst in de juiste richting wijzen voor terzake kundig advies. Tevens kunt u ook kijken op: 

www.denhaag.nl
www.pgbplein.nl
www.voorall.nl
www.mee.nl

Begeleiding, benadering en effect

naamloos_edited.png