top of page

Kunstzinnige dagbesteding

Met kunstzinnige dagbesteding geven de deelnemers hun dagen een zinvolle invulling. 

Dit gebeurt onder begeleiding van pedagogisch- en/of artistiek opgeleide medewerkers. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Dit heeft een positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers en biedt ze een leerzame en prettige omgeving. 

bottom of page