Welkom bij 'Atelier de Kunstvlieg' Atelier De Kunstvlieg is een non-profitorganisatie die kunstzinnige dagbesteding biedt aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke of sociaal-emotionele beperking. De deelnemers zijn in verband met hun beperking niet in staat reguliere arbeid uit te oefenen.

Een kunstzinnige dagbesteding

Bij Atelier De Kunstvlieg kunnen de deelnemers hun dag een zinvolle invulling geven door uiteenlopende kunstzinnige activiteiten uit te oefenen. Dit geschiedt individueel of in groepsverband onder deskundige begeleiding van pedagogisch- en artistiek opgeleide medewerkers. 
Deze begeleiding gaat uit van de individuele mogelijkheden van de deelnemers. De dagbesteding heeft een positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling en biedt de deelnemers leerzame en plezierige activiteiten. 

De Kunstvlieg is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00

Sinds maandag 4 januari is Atelier de Kunstvlieg gevestigd aan de Annastraat in Den Haag.


naamloos_edited.png