top of page

Kunstzinnige dagbesteding

Met kunstzinnige dagbesteding geven de deelnemers hun dagen een zinvolle invulling. Dit gebeurt onder begeleiding van pedagogisch- en/of artistiek opgeleide medewerkers. Bij de begeleiding wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Dit heeft een positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de deelnemers en biedt ze een leerzame en prettige omgeving. 

Benadering

Bij de keuze van de activiteiten wordt uitgegaan van de individuele wensen en voorkeuren van de deelnemers. De activiteiten worden daarbij toegespitst op zijn of haar individuele situatie en mogelijkheden. De deelnemer bepaalt vervolgens zelf zijn of haar keuze voor en uitvoering van de activiteit. Tevens stimuleren de begeleiders de deelnemers in hun creatieve en/of artistieke ontwikkeling en de mogelijkheden tot verdere ontplooiing. 

Deze benadering leidt er toe, dat de deelnemers een zinvolle dagbesteding hebben. Zij kunnen met deze manier van werken zichzelf zijn en worden zo gestimuleerd zich op hun eigen wijze te manifesteren, waarbij hun talenten en interesses worden geprikkeld. 

_MG_0295.jpg

Effect & resultaat

Ervaring met deze manier van werken heeft geleerd, dat het creatief en artistiek bezig zijn met verschillende materialen en methodes een rustgevende invloed heeft op de deelnemer. Het geeft hem of haar de mogelijkheid zich te ontplooien en te uiten.

De dagindeling met een vaste structuur en regelmaat draagt daar ook aan bij. Daarnaast wordt het aangaan van sociale contacten tijdens de dag bevorderd door samenwerken in een veilige omgeving.

Plezier in het werk en het met elkaar bezig zijn in het atelier staat centraal. In overleg kan rekening worden gehouden met individuele wensen. 

Missie & visie

Missie

Atelier de Kunstvlieg biedt een prettige en veilige plek waar mensen met een zorgvraag  beeldend en creatief kunnen werken  om daarmee hun artistieke (en persoonlijke) ontwikkeling te verbeteren.

Visie

Door middel van begeleiding van de deelnemer, geven we hem/haar de kans zich te ontwikkelen in de door hem/haar gekozen richting.

  • Het is belangrijk dat onze deelnemers voelen en worden behandeld als (aankomende) kunstenaars. Het resultaat is iets waar ze trots op zijn en wat niet in de schaduw van hun beperking wordt geplaatst.

  • We zijn op de eerste en belangrijkste plaats een kunstatelier en we willen onze deelnemers helpen zichzelf uit te dagen en hun creatieve (en indirect hun sociale) grenzen te verleggen. We vinden het belangrijk om daarin de vaak benoemde ‘stap extra’ te zetten. Daarbij zorgen we er in onderling overleg voor dat, dat op een verantwoorde en passende manier bereikt wordt.

_MG_0220.jpg
bottom of page